Se foredrag med Kristina Lindemann om behandling av avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom

november 10, 2022Spilletid: 21:39

Foredraget fokuserer på praktisk gjennomføring av behandling og bivirkningshåndtering med Keytruda (pembrolizumab) + Lenvima (lenvatinib) som eksempel.

Tidsstempel:
00:28 — Virkningsmekanisme for lenvatinib
01:12 — Effektdata fra KN – 775
03:32 — Oversikt over sikkerhetsdata
04:35 — Når oppstår ulike bivirkninger
05:28 — Immunrelaterte bivirkninger
07:11 — Bivirkningshåndtering av pembro + lenva
07:25 — Overlappende toksisitet
08:44 — Hypertensjon
11:34 — Kvalme og oppkast
13:13 — Fatigue
15:14 — Diaré
15:51 — Diaré vs kolitt
17:57 — Hypothyreose

Kristina Lindemann, MD, PhD, arbeider som Overlege på avdeling for gynekologisk kreft og Nasjonalt kompetansesenter ved Oslo Universitetssykehus

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Før Forskrivning av Lenvima, se preparatomtalen