Se foredrag med Ulrik Carling om pasientseleksjon og når transarteriell behandling og fokus på TACE er aktuelt hos pasienter med hepatocellulært karsinom (HCC).

oktober 1, 2022Spilletid: 21:05

Ulrik Carling, M.D, Ph.D. jobber som radiolog ved Oslo Universitetssykehus (OUS)