Se foredraget fra ODD TERJE BRUSTUGUN som snakker om utfordringer og løsninger rundt tilgang på medikamenter som er godkjent i EMA, men ikke til brukt i klinisk praksis i Norge.

oktober 1, 2022Spilletid: 17:05

Professor Odd Terje Brustugun jobber som Onkolog på Drammen sykehus og er blant annet leder for Norsk Lungekreftgruppe.