Webinar med Anne Hansen Ree – Implementering av immunterapi i klinisk praksis for metastatisk kolorektalkreft (mCRC).

oktober 1, 2022Spilletid: 38:59

Anne Hansen Ree er Professor i onkologi ved Universitetet i Oslo og onkolog ved Akershus Univeristetssykehus. I dette foredraget snakker hun om biologien rundt metastatisk kolorektalkreft, testing MMR/MSI/TMB status, muligheter og implementering av immunterapi i klinisk praksis for metastatisk kolorektalkreft.