Webinar med Claes Mercke: How do we select patients with R/M HNSCC for immunotherapy in first-line treatment in the world of salvage surgery or re-irradiation?

oktober 1, 2022Spilletid: 29:29

Claes Mercke, professor ved Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Claes Mercke setter implementering av immunterapi i behandlingen av hode- og halskreftpasienter inn i kontekst med annen tilgjengelig behandling vi har i dag, kurativ eller non-kurativ. Han deler også to pasientcaser til diskusjon, og stiller avslutningsvis spørsmål rundt viktige punkter for fremtidig behandling.