GARDASIL 9

GARDASIL 9

Indikasjoner

GARDASIL 9 er indisert for aktiv immunisering av personer fra 9 år mot følgende HPV-sykdommer1:

  • Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, vagina og anus forårsaket av HPV-typer som vaksinen dekker.
  • Kjønnsvorter (Condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-typer.

Det er i prinsippet ingen øvre aldersgrense for å ta vaksinen1.

9. oktober 2020

GARDASIL 9

GARDASIL 9 inneholder1

GARDASIL 9 inneholder

Dosering

Personer 9–14 år:

Gis i henhold til en to-doseplan eller en tre-doseplan.

Vaksinasjonsplan med to doser (måned 0 og 6–12 måneder):
0,5 ml gis ved måned 0 og måned 5–13. Dersom andre dose gis tidligere enn 5 måneder etter første dose skal det alltid gis en tredje dose.

gardasil 9, dosering 1

Alternativt følg vaksinasjonsplan med tre doser:
0,5 ml gis ved måned 0, 2 og 6. Andre dose må gis minst 1 måned etter første dose, og tredje dose må gis minst tre måneder etter andre dose.

Alle tre dosene bør gis innen 1 år1.

gardasil 9, dosering 2

Personer ≥15 år:

Vaksinasjonsplan med tre doser:
0,5 ml gis ved måned 0, 2 og 6.

Andre dose må gis minst 1 måned etter første dose, og tredje dose må gis minst 3 måneder etter andre dose.

Alle tre dosene bør gis innen 1 år.

gardasil 9, dosering 3

Personer som tidligere er vaksinert med kvadrivalent HPV-vaksine kan få tre doser med Gardasil 91.

Spesielle pasientgrupper, barn <9 år:

Sikkerhet og effekt er ukjent, ingen tilgjengelige data1.

Med hensyn til sporbarhet skal preparatnavn og batchnummer noteres i pasientjournalen. Det anbefales at personer som mottar første dose med preparatet fullfører vaksinasjonsplanen. Behovet for boosterdose er ikke klarlagt1.

Må man starte vaksinasjon på nytt dersom det går lengre tid enn anbefalt mellom vaksinedosene?

FHI gir følgende anbefaling i vaksinasjonsveilederen for helsepersonell: Alle gitte doser er tellende, så sant minimumsintervallene er overholdt (0, 2 og 6 måneder). Man trenger ikke starte på nytt dersom det har gått lenger tid enn anbefalt mellom vaksinedosene. Det er likevel ønskelig at det ikke går unødvendig lenge mellom dosene fordi det tar lenger tid før beskyttelse oppnås og personen kan eksponeres for smitte i mellomtiden2.

Administrering

GARDASIL 9 gis i.m., fortrinnsvis i overarmens deltamuskel eller i det øvre anterolaterale området på låret. Skal ikke injiseres intravaskulært, s.c. eller intradermalt1.

Administrering
NO-GSL-00087. Filmens lengde: 3,5 min.

Før forskrivning av GARDASIL 9, se preparatomtalen

Referanser

  1. Gardasil 9 SPC, November 2022 Kap. 1, 2, 4.1, 4.1, 4.8, 5.1.
  2. FHI vaksinasjonsveilederen: www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/hpv-vaksinasjon-humant-papillomavir (17.06.20)