Bridion

BRIDIONs virkemåte:1

BRIDION (sugammadex) er et modifisert gammacyklodekstrin som er en selektiv antidot for muskelrelakserende stoffer. Det danner et kompleks med de neuromuskulære blokkerne rokuronium og vekuronium i plasma, og reduserer derved mengden av neuromuskulær blokker tilgjengelig til å binde seg til nikotinreseptorene på den neuromuskulære endeplate. Dette resulterer i reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium og vekuronium.1

BRIDIONs virkemåte

Utfordringer med håndtering av neuromuskulær blokade

 • Ikke-depolariserende nevromuskulære blokkeringsmidler varierer i virkningens varighet.2
 • I henhold til AAGBI’s retningslinjer, kan gjenværende nevromuskulær blokade (rNMB) fortsatt påvises hos opptil 40% av pasientene i opptil 2 timer etter administrering.2
surgery

Følsomhet for NMB av ulike muskelgrupper:3

Nevromuskulær blokade (NMB) påvirker de ulike musklene forskjellig:3

muskelgrupper illustration

Muskelfysiologi påvirker NMB-indusert muskelavslapning og stillhet5,6

Oppstart og reversering fra en enkelt intuberingsdose på 0,6 mg/kg
rocuronium: diafragma og adductor pollicis.5

Hvordan muskelfølsomhet påvirker kirurgiske forhold6

 • Muskler på det kirurgiske stedet (f.eks. diafragma og magemuskler) kan kreve større doser NMB for å oppnå samme nivå av avslapning som de perifere musklene (der NMB vanligvis overvåkes).
 • Noen muskler kan oppleve en raskere gjenvinning av funksjon etter NMB.
 • Muskler rundt operasjonsstedet kan også gjenopprette nevromuskulær funksjon raskere enn perifere muskler.
graph

Adaptert fra Cantineau JP, Porte F, D’Honneur G, et al.5
STUDIEDESIGN: En klinisk studie som undersøkte de neuromuskulære effektene av rocuronium på kreftene generert av diafragma og adductor pollicis ble sammenlignet hos 18 voksne kirurgiske pasienter ASA klasse 1 eller 2. Kreftene var i respons til stimulering med en strøm som var større enn det som kreves for å aktivere alle muskelfibre for å produsere en enkelt rykning. Strømmen ble påført phrenic og ulnar nerver, som ble utført under intravenøs anestesi i tillegg til nitrogenoksid. Dosene for 50% og 95% depresjon av twitchhøyde ble beregnet. Målet med den første delen av studien var å sammenligne responsen fra diafragma og den for adductor pollicis hos 6 pasienter som fikk trinnvise doser rocuronium opp til 0,60 mg/kg rocuronium ved å bruke følgende parametere: starttid fra slutten av bolusinjeksjon til 50%, 90% og maksimal NMB; tidene fra injeksjon til gjenoppretting av twitchhøyden til 10%, 25%, 75% og 90% av kontrollen; og tiden som kreves for 25% -75% gjenvinning av twitchhøyde.

Før forskrvning av Esmeron – se preparatomtalen

Komplikasjoner av gjenværende nevromuskulær blokade (restlammelser):

TOFR <0.9


Hypoksemi, pneumoni, atelektase og obstruksjoner i øvre luftvei.8,13

TOFR <0.9


Nedsatt svelg-og øsofageal funksjoner.8

TOFR <0.9


Lokale og systemiske postoperative komplikasjoner.8,13

TOFR = Train-of-Four Ratio

De vanligste postoperative komplikasjonene etter sårinfeksjon er luftveiskomplikasjoner, for eksempel lungebetennelse og respirasjonssvikt etter ekstubasjon.10

surgery

Referanser

 1. Bridion SPC, Januar 2022, 5.1
 2. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2021. Guideline from the Association of Anaesthetists. Anaesthesia. Klein AA, et al. 2021 May 20. doi: 10.1111/anae.15501.
 3. Blobner M, Eriksson LI, Scholz J, et al. Reversal of rocuronium-induced neuromuscular bloFuchs-Buder T. (2010) Chapter 2 Principles of neuromuscular monitoring. In: Neuromuscular monitoring in clinical practice and research. Springer, Berlin, Heidelberg.
 4. Miskovic A, Lumb AB. Postoperative pulmonary complications. BJA 2017;118(3):317-334.
 5. Cantineau JP, Porte F, d’Honneur G, et al. Neuromuscular effects of rocuronium on the diaphragm and adductor pollicis muscles in anesthetized patients. Anesthesiology 1994;81(3):585-590.
 6. Viby-Mogensen J, Claudius C. Neuromuscular monitoring. In: Miller RD, ed. Miller’s Anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders;2015:1604-1621.e4.
 7. Honing GHM, Martini CH, Bom A, van Velzen M, Niesters M, Aarts LPHJ, et al. Safety of sugammadex for reversal of neuromuscular block. Exp Opin Drug Saf 2019;18(10:883-891.
 8. Murphy GS, Brull SJ. Residual neuromuscular block: lessons unlearned. Part 1: definitions, incidence and adverse physiologic effects of residual neuromuscular block. Anesth Analg 2010;111(1):120-128.
 9. Norton M, Xará D, Parente D, Barbosa M, Abelha FJ. Residual neuromuscular block as a risk factor for critical respiratory events in the post anesthesia care unit. Rev Esp Anestesiol Reanim 2013;60(4):190-196.
 10. Brueckmann B, Sasaki N, Grobara P, Li MK, Woo T, de Bie J, et al. Effects of sugammadex on incidence of postoperative residual neuromuscular blockade: a randomized, controlled study. Brit J Anaesth 2015;115(5):743-751.
 11. Rosenberg J, Fuchs-Buder T. Surgical Stillness – When, Why and How? Front Surg 2019;6(61). doi: 10.3389/fsurg.2019.00061.
 12. Cammu G. Sugammadex: Appropriate Use in the Context of Budgetary Constraints. Curr Anesthesiol Rep 2018;8:178-185.
 13. Murphy GS, Szokol JW, Marymont JH, et al. Intraoperative acceleromyographic monitoring reduces the risk of residual neuromuscular blockade and adverse respiratory events in the postanesthesia care unit. Anesthesiol 2008;109(3):389-398.