Onkologi

Vi jobber for en verden der kreft ikke bare blir behandlet, men kurert!

MSD er ledende på klinisk legemiddelforskning i Norge, og vårt hovedfokus er legemidler innen kreftbehandling. MSD Norge er involvert i 29 onkologistudier i ulike faser som pågår på flere norske sykehus. Tilsammen er 220 pasienter inkludert i disse studiene i Norge1,2

Gjennom kliniske studier bidrar MSD til at norske pasienter får rask tilgang til innovativ behandling. Det bidrar også til at norsk helsepersonell får tidlig erfaring med nye behandlingsmetoder, og gir økt kompetanse i bruken av disse. 

Gjennom historien har MSD bidratt til store gjennombrudd innen kreftbehandling, med immunterapi som vårt viktigste. Dette gir pasienter i Norge håp om et lengre liv! Immunterapi benyttes nå til behandling av flere kreftformer og kan bidra til at kroppens eget immunforsvar motarbeider kreftsykdommen. Keytruda virker ved å forsterke kroppens T-cellerespons (inkludert anti-tumorresponsen)3.

Faglig oppdatering

Vårt mål er å være en bidragsyter på veien mot en sunnere fremtid. Registrer deg og få tilgang til nyheter og faglig oppdatering, invitasjoner til møter og webcasts.

Digitale arrangementer

Bli med i vårt fellesskap av helseeksperter og få den eksklusive opplevelsen av MSD ​​Norge webinarer, bli med live eller se i reprise

Prof Peter Schmid presents: New era in early TNBC treatment

Professor Peter Schmid er internasjonalt anerkjent for sin forskning og lederskap innen brystkreft. I dette foredraget gir han en grundig gjennomgang av studien, samt setter det inn i kontekst vedrørende hvilke pasienter som kan ha nytte av kjemoterapi pre- og post operativt, og hvilken rolle platinum spiller i neoadjuvant behandling av TNBC.

Se foredrag med Daniel Heinrich om kombinasjonsbehandling ved metastatisk avansert nyrecellekarsinom (mRCC)

Foredraget fokuserer på praktisk gjennomføring av behandling og bivirkningshåndtering, med Keytruda(pembrolizumab) + Kisplyx(lenvatinib) som eksempel.


Oncology Nurse Academy

Vi i MSD setter pris på å bidra med faglig påfyll og relasjonsbygging på tvers av sykehus og kommuner. Oncology Nurse Academy er et skreddersydd program for sykepleiere som jobber i kreftomsorgen. For å imøtekomme behov i klinikk på best mulig måte er programmet er laget i samarbeid med 6 dyktige kreftsykepleiere på Østlandet. Med hele 125 påmeldte og engasjerte sykepleiere ble dette en fantastisk kveld.

For mer informasjon ta kontakt med Therese Pedersen

Møt teamet vårt

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA eller om noen av våre produkter?
Ta kontakt med oss.

Les mer om alle MSD Onkologi produkter

Referanser:

  1. www.helsenorge.no/kliniske-studier
  2. https://clinicaltrials.gov/
  3. Keytruda SPC 11 desember 2023, pkt 4.1 og 5.1