Zepatier

Antiviralt middel (Kombinasjon av elbasvir og grazoprevir).