Janumet

Kombinasjon av 2 antihyperglykemiske midler (sitagliptin/metformin).