Nyrekreft

Hovedside

Flere behandlingsmuligheter for pasienter med nyrecellekarsinom1

Hvert år diagnostiseres ca. 900 personer med nyrecellekarsinom (RCC) i Norge, og flere enn 8500 personer lever med diagnosen2. KEYTRUDA® har tre godkjente indikasjoner for behandling av krefttypen1.

Første gang publisert 9. august 2022
Sist oppdatert 18. april 2023

RCC utgjør ca. 2,5 % av nye krefttilfeller

Av de ca. 900 som diagnostiseres med RCC hvert år, er 600 menn. Median alder ved diagnostisering var 67 år i perioden 2017–2021. I 2020 døde 246 personer av nyrekreft, hvilket utgjør ca. 2,2 % av alle kreftdødsfall i Norge2.

Se Helsenorge for mer informasjon om studier.

KEYTRUDA-indikasjoner innen nyrekreft

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

KEYTRUDA® (pembrolizumab) er vanligst assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste immunrelaterte bivirkninger som forekom under behandling med KEYTRUDA® var reversible og ble håndtert ved seponering av KEYTRUDA®, administrering av kortikosteroider og/eller støttende behandling1.

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.


Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?
Ta kontakt med meg.

Tom Einar Løkkemyhr – Brand Manager Oncology


Referanser

  1. Keytruda SPC, mars 2023, 4.1, 4.4
  2. https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2021/, lest 080323
  3. Pembrolizumab (Keytruda) – Indikasjon XIV (nyemetoder.no), lest 080323
  4. https://nyemetoder.no/metoder/lenvatinib-kisplyx-pembrolizumab-keytruda, lest 080323
  5. Onkologi – Sykehusinnkjøp (sykehusinnkjop.no), lest 080323