Dosering

Fleksibel dosering hver 3. eller hver 6. uke

KEYTRUDA® tilbyr en fleksibel dosering hver 3. eller hver 6. uke både i monoterapi og gitt i kombinasjon med annen behandling.

Ved dosering hver 6. uke kan antall infusjoner reduseres fra 17 til 9 per år. For pasienten betyr dette færre reiser og mindre tid på sykehus. For sykehuset gir det rom for økt kapasitet på infusjonsenheten og mer tilgjengelig helsepersonell.

Se denne filmen om hva administrering hver 6.uke kan bety for dine pasienter og din avdeling

Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

* Q3W = hver 3. uke, Q6W = hver 6. uke

Tilpass behandlingen etter pasientens behov

Anbefalt dose av KEYTRUDA® er enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke administrert som intravenøs infusjon over 30 minutter.

Med dosering hver 3. eller 6. uke har man mulighet til å tilpasse behandlingen til hver enkelt pasients behov for oppfølging.

KEYTRUDA® skal ikke administreres som en intravenøs støt- eller bolusinjeksjon.

Hvor lenge skal man behandle med KEYTRUDA®?

KEYTRUDA® i kombinasjon med andre legemidler

Ved bruk av KEYTRUDA® i kombinasjon med lenvatinib (LENVIMA®, KISPLYX®) bør ett eller begge legemidler tas bort ved behov. Lenvatinib bør tilbakeholdes, dosen reduseres eller seponeres i samsvar med instruksjonene i SPC. Ingen dosereduksjon er anbefalt for KEYTRUDA®. Når KEYTRUDA® administreres i kombinasjon med lenvatinib, henvises det til SPC for lenvatinib før behandlingsstart.

Se Felleskatalogen for lenvatinib

Når KEYTRUDA® administreres i kombinasjon med aksitinib, henvises det til SPC for aksitinib før behandlingsstart.

Se Felleskatalogen for aksitinib

Ved administrering av KEYTRUDA® som del av en kombinasjon med intravenøs kjemoterapi, bør KEYTRUDA® administreres først. Ved bruk i kombinasjon, se preparatomtalen (SPC) for samtidige behandlinger.


Referanser:

  1. KEYTRUDA SPC, 25 March 2024, 4.1, 4.2