Melanom

Hva skjer når huden din ikke lenger er et anonymt bakteppe? undrer onkolog Anna Winge-Main

Onkolog Anna Winge-Main i samtale med leder i Kai Aamodt i Melanomforeningen i vår Oncocast episode dedikert til Hudkreftuken. Gå til episoden

Melanom

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne1.

KEYTRUDA® som monoterapi er indisert til adjuvant behandling av voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre med stadium IIB-, IIC- eller III-melanom og som har gjennomgått fullstendig reseksjon1.

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med meg, Anette, Sievers-DalbyBrand Lead Oncology


Anette, Sievers-Dalby – Redaktør, kreftsykepleier og brand lead MSD onkologi

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med meg, Anette, Sievers-DalbyReferanser

  1. Keytruda SPC mars 2023, pkt 4.1


Keytruda avventer godkjenning i Nye Metoder på stadium llB og llC.