Hvordan fange opp alvorlige bivirkninger

oktober 14, 2022Spilletid: 01:31

Overlege og endokrinolog Ansgar Heck ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus forteller i denne korte filmen (1.45 min) om endokrinologiske bivirkninger som kan dukke opp hos pasienter som får immunterapi. I intervjuet sier Heck også at systemet må være rigget for å fange opp alvorlige bivirkninger.

– Det er viktig at de som gir immun- og onkologisk behandling vet hva bivirkningene innen immunterapi kan være. Og systemene må være rigget for å fange opp alvorlige bivirkninger, både endokrinologiske, men også i andre organsystemer. Da får pasienten den beste mulige behandlingen, potensielle farlige bivirkningene fanges opp raskt og de kan behandles lett, sier Heck.