Se foredrag med Daniel Heinrich om kombinasjonsbehandling ved metastatisk avansert nyrecellekarsinom (mRCC)

februar 21, 2024Spilletid: 21:53

Foredraget fokuserer på praktisk gjennomføring av behandling og bivirkningshåndtering, med Keytruda(pembrolizumab) + Kisplyx(lenvatinib) som eksempel.

Tidsstempel:
01:56 — Dosering av pembrolizumab og lenvatinib
03:23 — Dosejustering av lenvatinib
04:52 — Oversikt over immunrelaterte bivirkninger
06:02 — Skillet mellom immun-og TKI- relaterte bivirkninger
07:21 — Håndtering av immunrelaterte bivirkninger
08:00 — Oversikt over TKI-relaterte bivirkninger
08:42 — När i behandlingen oppstår ulike bivirkninger
09:25 — Hypertensjon
12:26 — Muskel- og skjelettplager
14:01 — Proteinuri
15:08 — Diaré
17:00 — Stomatitt
18:34 — Hypothyreose
19:39 — Kutane bivirkninger

Daniel Heinrich arbeider som Overlege på kreftavdelingen ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik og er leder for Norsk onkologisk forening

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.