Biomarkører til identifisering av pasienter som kan ha nytte av immunterapi innen trippel negativ brystkreft?

oktober 1, 2022Spilletid: 30:32

I webinaret vil du høre om biomarkører som brukes til å identifisere pasienter som kan ha nytte av behandling med immunterapi innenfor trippel negativ brystkreft. Foredragsholder Aleeza Roth, Biomarker Lead for MSD i Norden, kommer inn på klinisk bruk av PD-L1 Combined Positive Score (CPS) samt likheter og ulikheter til PD-L1 testing målt ved Immune Cell score (IC).

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.