Prof Peter Schmid presents: New era in early TNBC treatment

desember 1, 2022Spilletid: 39:16

New era in breast cancer: Immunotherapy for the treatment of early-stage TNBC v2

Professor Peter Schmid er internasjonalt anerkjent for sin forskning og lederskap innen brystkreft. I dette foredraget  gir han en grundig gjennomgang av studien, samt setter det inn i kontekst vedrørende hvilke pasienter som kan ha nytte av kjemoterapi pre- og post operativt, og hvilken rolle platinum spiller i neoadjuvant behandling av TNBC.

Tidsstempel:
00:00 — Introduction
01:08 — Peter Schmid Presentation
23:58 — Q&A: The sequence of chemotherapy backbone
25:22 — Q&A: Immunorelated AES and cortisol measurement
27:32 — Q&A: Capecitabine and pembrolizumab combined
29:56 — Q&A: Olaparib and pembrolizumab combined
31:07 — Q&A: Immunotherapy in adjuvant setting w / example
32:26 — Q&A: Possibility of de – escalating chemotherapy
38:39 — Q&A: Rechallenge of relapse patients

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.