Webinar om bivirkningshåndtering ved bruk av tyrosin kinase hemmere (TKI) med forskningssykepleier Annette Olsson

mai 23, 2023Spilletid: 35:46

Bivirkningshåndtering ved bruk av tyrosin kinase hemmere (TKI)

Sykepleier Annette Olsson fra Malmö foreleser om bivirkninger ved bruk av tyrosin kinase hemmere . Et praktisk rettet foredrag med mange gode tips for god oppfølging og detektering av bivirkninger hos pasienter som får TKI behandling.

KEYTRUDA® (Pembrolizumab) – Se utfyllende informasjon i preparatomtalen, i utvalgt sikkerhetsinformasjon og bivirkninger.

Før Forskrivning av Lenvima, se preparatomtalen