Nyheter

Finn de siste nyhetene for helsepersonell på ulike medisinske felt: anbefalinger, kliniske tilfeller, retningslinjer, quizer og kunnskapstester for hvert terapiområde.

Digitale arrangementer

Bli med i vårt fellesskap av helseeksperter og få den eksklusive opplevelsen av MSD ​​Norge webinarer, bli med live eller se i reprise

Oncology Nurse Academy ble arrangert i Oslo 13. april

Vi i MSD setter stor pris på å kunne bidra med faglig påfyll og relasjonsbygging på tvers av sykehus og kommuner. Oncology Nurse Academy er et skreddersydd program for sykepleiere som jobber i kreftomsorgen. For å imøtekomme behov i klinikk på best mulig måte er programmet er laget i samarbeid med 6 dyktige kreftsykepleiere på Østlandet. Med hele 125 påmeldte og engasjerte sykepleiere ble dette en fantastisk kveld.

For mer informasjon ta kontakt med therese.pedersen@merck.com


Artikler

Nye perspektiv for pasienten i fremtidens kreftbehandling

Hva er verdien av tidlige endepunkt i kliniske kreftstudier?

Et viktig mål i kliniske studier er å evaluere effekt av ny behandling. Valg av endepunkt i en klinisk studie er derfor avgjørende for at man på en objektiv måte skal kunne vurdere den kliniske verdien av en ny behandling sammenliknet med standardbehandling.

Lesetid for artikkelen er ca. 5 min.