Leverkreft

Lenvima til behandling av hepatocellulært karsinom (HCC)

I 2018 inngikk MSD og Eisai et globalt strategisk samarbeid om utvikling og markedsføring av LENVIMA® (lenvatinib, Eisai). MSD og Eisai utvikler og markedsfører LENVIMA i fellesskap i Norge, både som monoterapi og i kliniske studier i kombinasjon med KEYTRUDA (pembrolizumab, MSD).

Kombinasjonsbehandlingen inngår i et omfattende studieprogram innen mange ulike kreftområder. Vi ser frem til å følge utviklingen og verdien dette vil kunne gi norske pasienter i fremtiden.

I august 2019 ble Lenvima godkjent i Beslutningsforum til behandling av pasienter med levercellekarsinom.1

Lenvima-HCC

Indikasjon2

Leverkreft – hepatocellulært karsinom: LENVIMA® har indikasjonen monoterapi til behandling av voksne med progressiv eller ikke-resektabel hepatocellulært karsinom (HCC) som ikke tidligere har mottatt systemisk behandling.

LENVIMA® er en multikinasehemmer som hovedsakelig har vist antiangiogene egenskaper in vitro og in vivo, og direkte hemming av tumorvekst ble også observert i in vitro-modeller.

Dosering og doseendringer ved behov2

lenvima dosering

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

KONTRAINDIKASJONER:
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

FORSIKTIGHET UTVISES VED:
Hypertensjon, det er viktig å være oppmerksom på at hypertensjon kan forekomme tidlig i behandlingen. Blodtrykket skal derfor være godt kontrollert før behandlingsstart. Diaré eller annen gastrointestinal toksisitet skal behandles for å redusere risiko for nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt. Proteinuri kan forekomme, sjekk derfor regelmessig for protein i urinen. Hjertesvikt og redusert LVEF, samt PRES (posterior reversibelt encefalopatisyndrom) kan forekomme. Graden av tumorinvasjon / tumorinfiltrasjon i store blodkar bør vurderes på grunn av mulig risiko for alvorlige blødninger ved tumorkrymping/nekrose etter behandlingen. Screening for og behandling av åreknuter i spiserøret bør utføres som en del av startbehandlingen. Midlertidig seponering av lenvatinib bør vurderes før større kirurgiske inngrep.

VIKTIGE INTERAKSJONER:
Ukjent om lenvatinib kan redusere effekten av hormonelle antikonseptiva, og barrieremetode skal derfor benyttes i tillegg.

Før forskrivning av LENVIMA®, se preparatomtalen.

Basert på SPC godkjent av EMA/SLV: 17.03.2021

Referanser

  1. Beslutningsforums konklusjon: https://nyemetoder.no/metoder/lenvatinib-lenvima-indikasjon-ii, lest 6. juli 2021
  2. Lenvima SPC, Mars 2021, 4.1, 4.2
eisai
MSD Logo