Dosering

Dosering top img

Dosering1

LYNPARZA® er tilgjengelig som tabletter. Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i bruk av legemidler til kreftbehandling.

24.august 2023

Anbefalt dose

Anbefalt dose av Lynparza som monoterapi eller i kombinasjon med bevacizumab for ovarialkreft eller i kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon for prostatakreft eller med endokrin behandling er 300 mg (to tabletter à 150 mg) som skal tas to ganger daglig, tilsvarende en daglig dose på totalt 600 mg. Tablett à 100 mg er tilgjengelig for dosereduksjon.

Se Lynparza «AstraZeneca» – Felleskatalogen for fullstendig informasjon om dosering, inkludert behandlingsvarighet og dosejusteringer.

Referanser

  1. Lynparza SPC, avsnitt 4.2.
AstraZeneca
MSD Logo