Indikasjoner

LYNPARZA® indikasjoner1

LYNPARZA er en potent hemmer av humane poly (ADP-ribose) polymerase (PARP-1, PARP-2 og PARP-3)-enzymer, som hemmer veksten av selekterte tumorcellelinjer in vitro og tumorvekst in vivo, enten som eneste behandling, eller i kombinasjon med etablerte kjemoterapier.

20. oktober 2022

Indikasjoner top img

Samarbeid i et omfattende studieprogram

LYNPARZA er utviklet og kommersialisert i et samarbeid mellom AstraZeneca og MSD.

AstraZeneca og MSD jobber sammen for å bedre forstå hvordan LYNPARZA kan påvirke PARP-avhengige tumorer som mono- og/eller kombinasjonsbehandling innen flere ulike kreftområder.

Vi ser frem til å følge utviklingen og verdien dette vil kunne gi norske pasienter i fremtiden.

Se Helsenorge.no for studier i Norge

Fire godkjente indikasjoner i Norge1

I Norge har LYNPARZA fire godkjente indikasjoner innenfor fire ulike tumorområder:

Indikasjonsmenneske
Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Har du spørsmål rundt LYNPARZA®?

Ta kontakt med Tom Einar Lokkemyhr.

Referanser

  1. Lynparza SPC, Sept 2022, avsnitt 4.1, 5.1
  2. https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza , lest 170921
  3. https://nyemetoder.no/Documents/ Beslutninger/Protokoll%2027APRIL2020.pdf , lest 170921
  4. https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza-indikasjon-ii , lest 170921
  5. https://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler-legemidler/Documents/Onkologi/Onkologiske-og-kolonistimulerende-legemidler.pdf , lest 280122
  6. https://nyemetoder.no/metoder/olaparib-lynparza-indikasjon-vi , lest 170921
AstraZeneca
MSD Logo