Neoadjuvant/adjuvant behandling

Hvilke pasienter med trippel negativ brystkreft (TNBC) kan ha nytte av neoadjuvant behandling?

KEYNOTE-522-studien viste at neoadjuvant behandling med KEYTRUDA®(pembrolizumab) + kjemoterapi etterfulgt av adjuvant KEYTRUDA® ga signifikant lengre tid til tilbakefall (EFS) og en bedre patologisk komplett respons sammenlignet med dagens standardbehandling med kjemoterapi1.

På bakgrunn av denne studien anbefaler NBCG dette nå som standardbehandling for pasienter med TNBC med høy risiko for tilbakefall2.

28. august 2023

NBCG anbefaler neoadjuvant behandling fra cT1N1 svulster

Pasienter med TNBC i tidlig stadium har høy risiko for tilbakefall, og det anbefales at disse pasientene får tilbud om neoadjuvant behandling allerede ved klinisk T1 svulster (> 1 cm) med spredning til lymfeknute (cN1)2. Tverrfaglig samarbeid i multidisiplinære team (MDT) mellom patologer, brystkirurger, radiologer og onkologer er viktig for å identifisere TNBC pasienter med høy risiko for tilbakefall FØR kirurgi. Risiko for tilbakefall øker med størrelse på tumor og spedning til lymfeknuter2.

Følgende pasienter anbefales neoadjuvant behandling:

Store forskjeller i neoadjuvant behandling av TNBC blant helseforetakene3

Data fra brystkreftregisteret fra 2020 og 2021 viser at det er stor variasjon i bruk av neoadjuvant behandling mellom helseforetakene. Kvalitetsregisteret for brystkreft bemerker at ulikhetene kan være betinget i flere årsaker, samt at behandlingsanbefalingene for neoadjuvant behandling av TNBC ble endret i 2020 og det kan ta tid før slike endringer implementeres. Det er ønskelig fra fagmiljøet at andelen som får neoadjuvant behandling økes og at fagmiljøet vil ha fokus på om en slik trend gjør seg gjeldende over tid.

“Det er færre enn ønskelig som får neoadjuvant behandling, og det er sannsynligvis flere som bør behandles før operasjon, sier professor og overlege Bjørn Naume ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus”.

Fordeler ved å gi neoadjuvant behandling2

*BCT = Brystbevarende kirurgi (breast concervatory therapy)
Kan behandling med immunsjekkpunkthemmere før kirurgi indusere en forbedret anti-tumor immunrespons?

Respons på PD-1-hemmende behandling krever tilstedeværelse av allerede eksisterende antitumorspesifikke-T-celler i kontakt med tumorceller4.

Figur adaptert fra JM. Versluis, GV Long and CU Blank, Nature Medicine, 20205

Risiko for tilbakefall

Pasienter med TNBC har høy risiko for tilbakefall med metastaser. Norsk brystkrefregister viser….

Webinar med Professor Peter Schmid

Klikk her for å se opptak fra live webinar med Prof. Peter Schmid om behandling av TNBC i tidlig stadium…..

Resultater fra KEYNOTE-522 studien

Les mer om de komplette responsdata fra studien….

Behandling av metastatisk TNBC

KEYTRUDA til en gruppe brystkreftpasienter med svært dårlig prognose….


Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?
Ta kontakt med oss.

Anne Høiberg – Brand Manager Oncology

Marte Myhrer – Therapy Area Manager Oncology


Referanser

  1. Keytruda SPC, Aug 2023, 4.1
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, Jan 2023
  3. Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft, Årsrapport 2021
  4. Tumeh et al. Nature 2014
  5. Judith M. Versluis,Georgina V. Long and Christian U. Blank, Learning from clinical trials of neoadjuvant checkpoint blockade, Nature Medicine, VOL 26, April 2020:475–484.