Risiko for tilbakefall

Risiko for tilbakefall

Selv når pasienter diagnostisert med trippel negativ brystkreft blir diagnostisert i tidlig stadium, kan de ha dårligere prognoser sammenlignet med andre brystkreftformer1.

23. juni 2022

Woman, bicycle

Fire års brystkreftspesifikk overlevelse etter stadium og molekylære subtyper

Howlader et al gjorde i 2018 en studie ved bruk av overvåking, epidemiologi og kreftregisterdata hvor de vurderte overlevelse etter en brystkreftdiagnose blant kvinner diagnostisert i løpet av 2010 til 2013 og fulgt til og med 31. desember 20141.

Fire års brystkreftspesifikk overlevelse etter stadium og molekylære subtyper

Best prognose etter 4 år ser man hos kvinner med brystkreft i stadium I med HR+/ HER2– subtype (overlevelse på 92,5 % ved 4 år), etterfulgt av HR+ / HER2+ (90,3%), HR–/ HER2+ (82,7 %), og til slutt dårligst prognose for trippel-negativ subtype (77,0 %).

For alle molekylære subtyper ser man at stadium ved diagnosetidspunkt er av betydning for prognose. Pasienter med trippel negativ brystkreft har dårligere prognose i alle stadier, men prognosen reduseres vesentlig når diagnosen stilles i sene stadier, som vist på Figur 1.

Brystkreft spesifikk overlevelse

Risiko Table

Adapted from Howlader N, et al1

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anne Høiberg.

Referanser

  1. Howlader N, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27(6):619–626.