Risiko for tilbakefall

Dame sitter

Risiko for tilbakefall

Pasienter med TNBC har dårligere overlevelse sammenlignet med andre subtyper1. De har også høy risiko for tilbakefall med metastaser2. Norsk brystkreftregister viser at ca 40% av stadium III og 20% av stadium II pasienter med TNBC får metastaser innen 5 år2.

22. august 2023

40% av stadium III og 20% av stadium II pasienter med TNBC får metastaser innen 5 år2

Graf fra Norsk Brystkreftregisters Årsrapport  2021 viser  metastaser oppstått innen 5 år etter diagnose for kvinner med stadium I-III brystkreft, fordelt på patologisk stadium og subtyper, 2016–2020.


Pasienter med TNBC har dårligere overlevelse sammenlignet med andre subtyper1

Howlader et al gjorde i 2018 en studie ved bruk av overvåking, epidemiologi og kreftregisterdata hvor de vurderte overlevelse etter en brystkreftdiagnose blant kvinner diagnostisert i løpet av 2010 til 2013 og fulgt til og med 31. desember 20141.

Fire års brystkreftspesifikk overlevelse etter stadium og molekylære subtyper

Best prognose etter 4 år ser man hos kvinner med brystkreft i stadium I med HR+/ HER2– subtype (overlevelse på 92,5 % ved 4 år), etterfulgt av HR+ / HER2+ (90,3%), HR–/ HER2+ (82,7 %), og til slutt dårligst prognose for trippel-negativ subtype (77,0 %).

For alle molekylære subtyper ser man at stadium ved diagnosetidspunkt er av betydning for prognose. Pasienter med trippel negativ brystkreft har dårligere prognose i alle stadier, men prognosen reduseres vesentlig når diagnosen stilles i sene stadier, som vist på figuren under.

Brystkreft spesifikk overlevelse

Risiko Table

Adapted from Howlader N, et al1

Pasientseleksjon

Neoadjuvant behandling av trippel negativ brystkreft (TNBC). Hvilke pasienter har nytte av behandlingen?

Webinar med Professor Peter Schmid

Klikk her for å se opptak fra live webinar med Prof. Peter Schmid om behandling av TNBC i tidlig stadium…..

Resultater fra KEYNOTE-522 studien

Les mer om de komplette responsdata fra studien….

Behandling av metastatisk TNBC

KEYTRUDA til en gruppe brystkreftpasienter med svært dårlig prognose….


Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?
Ta kontakt med oss.

Anne Høiberg – Brand Manager Oncology

Marte Myhrer – Therapy Area Manager Oncology


Referanser

  1. Howlader N, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27(6):619–626.
  2. Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft, Årsrapport 2021