Tidlig Stadium

Nytt behandlingsalternativ som kan redusere risiko for tilbakefall innen trippel negativ brystkreft

KEYTRUDA® (pembrolizumab) er nå indisert i kombinasjon med kjemoterapi som neoadjuvant behandling, etterfulgt av monoterapi som adjuvant behandling etter kirurgi, hos voksne med lokalavansert eller tidlig stadium trippel negativ brystkreft (TNBC) med høy risiko for tilbakefall1.

Det avventes beslutning i Beslutningsforum før det kan tas i bruk på indikasjonen.

23. juni 2022

Woman in sun

Trippel negativ brystkreft (TNBC)

TNBC er en aggressiv form for brystkreft, og risikoen for tilbakefall av sykdommen og død er høyere i stadium II og III for denne pasientgruppen enn for andre brystkrefttyper2. Risikoen øker med spredning til lymfeknuter og størrelsen på svulsten(e)3.

KEYNOTE-522-studien har vist at neoadjuvant behandling med KEYTRUDA® + kjemoterapi etterfulgt av adjuvant KEYTRUDA® gir signifikant lenger tid til tilbakefall (EFS) og bedre patologisk komplett respons sammenlignet med dagens standardbehandling med kjemoterapi1.

Trippel negativ brystkreft (TNBC)

Les om KEYNOTE-522-studien

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Har du spørsmål rundt KEYTRUDA®?

Ta kontakt med Anne Høiberg.

Referanser

  1. Keytruda SPC, Apr 2022, 4.1, 5.1
  2. Howlader N, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27(6):619–626.
  3. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, Mars 2022